List Prezesa Zarządu Raport Zintegrowany Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S A. za rok 2020

Szybko utworzyłinternetową markę bankową Alior Sync. W2015 roku Alior Bank przejął Meritum Bank, a w2016 roku część Banku BPH.

Grupa Kapitałowa i Bank

Bank BGŻ BNP Paribas powstał w 2015 roku, poprzez połączenie BNP Paribas Polska i Banku Gospodarki Żywnościowej – dwóch podmiotów o długiej, blisko stuletniej historii obecności na polskim rynku bankowym. BNP Paribas – grupa kapitałowa, a zarazem bank francuski powstały w 2000 roku z połączenia banków Banque Nationale de Paris (BNP) i Paribas. Jest to największy bank strefy euro pod względem kapitalizacji giełdowej. Fuzja prawna Banku Gospodarki Żywnościowej i BNP Paribas Bank Polska nastąpiła 30 kwietnia 2015 przez przeniesienie całości majątku spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. Po połączeniu bank funkcjonował pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Władze banku

BOŚ Bank należy doNarodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. BOŚ Bank, podobnie jak jego właściciel,realizuje politykę proekologiczną poprzez preferencyjne finansowanieprzedsięwzięć proekologicznych. Bank Pocztowyniezmiennie jest związany z polskim kapitałem.

Zarejestruj się w promocji1

  1. PZU jest kontrolowaneprzez Skarb Państwa, a więc Alior Bankjest obecnie związany głównie z polskim kapitałem.
  2. Właścicielem Plus Banku jest Zygmunt Solorz-Żak – drugi najbogatszyczłowiek w Polsce.
  3. Największe podmioty na polskim rynku bankowym działają wformie spółek akcyjnych, co znacznie utrudnia „bycie w 100 proc.
  4. Mimo niesprzyjających warunków i wielu wyzwań osiągnięta skala biznesu oraz wzrost poziomu realizowanych przychodów daje nam powody do satysfakcji i dobrą pozycję wyjściową do dalszego wzrostu.

Lista bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance znajduje się tutaj. Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku Turnieje z MMCIS – Globe Trader bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów Bank pobiera 3% wartości transakcji, min. 12 zł.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Toyota Bank, pomimoskojarzenia (słusznego) z japońskim producentem samochodów, jest spółką zależnąniemieckiego przedsiębiorstwa Toyota Kreditbank GmbH. Jej celem jestgłównie finansowanie sprzedaży samochodów produkowanych Mario Gabelli-amerykański przedsiębiorca giełdowy, inwestor i analityk przez koncert Toyota,ale w Polsce bank prowadzi także bieżącą obsługę rachunkową. Właścicielem marki mBank początkowo był BRE Bank o polskich korzeniach, którego nazwę zmieniono później na mBank.

Nest Bank – kto jest właścicielem

Polski właściciel stoi także za markami Getin Noble Banku oraz Plus Banku. 1 listopada 1987 PKO stała się ponownie samodzielnym bankiem[3], zmieniając nazwę na Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. Wydzielenie z NBP powszechnych kas oszczędności i utworzenie banku państwowego nastąpiło na podstawie art. 63 i art. 95 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r.

Placówki i bankomaty

Bank pozostał w strukturach grupy Fortis do 2010 roku, kiedy to nastąpiła transakcja sprzedaży banku przez podmiot belgijski do francuskiego koncernu[6]. W 2008 dokonano połączenia Fortis Bank Polska z Dominet Bankiem, w wyniku którego połączony bank obsługiwał ok. 400 tys. Klientów i przyjął nazwę banku przejmującego, tj. Fortis Bank Polska S.A.[3]. Siedzibą połączonego banku była Warszawa. Volkswagen Bankpoprzez spółkę Volkswagen Financial Services jest własnością niemieckiegokoncernu samochodowego Volkswagen AG.Posiada on w Polsce licencję bankową i tym samym prawo do przyjmowaniadepozytów i działalności kredytowej.

Większościowym akcjonariuszem Banku Pocztowego jest Poczta Polska (75% minus dziesięć akcji). Ponadto akcjonariuszem mniejszościowym jest PKO Bank Polski S.A. Bank Millenniumnależy wciąż do Banco Comercial Portugues, który posiada kontrolny pakiet akcji(50,10 proc.). W ostatnim czasie BNP Paribas przejął część Raiffeisen Polbanku i Sygma Banku.

Jest silnym bankiem lokalnym o globalnym zasięgu. W Polsce jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. W kwietniu 2019, Grupa kapitałowa BNP Paribas posiadała aktywa na poziomie 2,33 biliona dolarów amerykańskich, zajmując 9 miejsce na liście największych banków świata[1]. Bank BNP Paribas jest największym bankiem detalicznym we Francji z ponad 2200 oddziałami. Wcześniej Bank Paribas, a teraz BNP Paribas jest tradycyjnie silnie zaangażowany w sektor naftowy. Bank prowadził obsługę finansową programu „ropa za żywność” w Iraku.

To ich zaangażowanie, profesjonalizm, umiejętność współpracy pozwoliła nam zbudować dzisiejszą pozycję i pozwala z optymizmem myśleć o dalszym rozwoju. BNP Paribas Bank Polska został uznany przez prestiżowy miesięcznik The Banker, należący do Financial Times Group, bankiem 2021 roku w Polsce. Oraz jego spółki zależne tworzą Grupę Kapitałową BNP Paribas Bank Polska S.A. Pod względem sumy bilansowej pozycję w sektorze bankowym w Polsce.

Nie pozostawaliśmy przy tym obojętni na problemy, z którymi mierzą się nasi Klienci i gospodarka jako całość. W czasie pierwszej fali pandemii – już w marcu, zanim pojawiły się propozycje ustawowego uregulowania tej kwestii, w ramach inicjatywy polskiego sektora bankowego, Bank BNP Paribas zaoferował możliwość zawieszenia spłat rat kapitałowych i odsetkowych. Nasi Klienci mogli składać wnioski o subwencje PFR w systemie bankowości elektronicznej i korzystać na preferencyjnych warunkach z dwóch programów gwarancji BGK – programu de minimis oraz Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Nie mam wątpliwości, że w tym trudnym czasie bardzo dobrze zdaliśmy egzamin z solidarności. Dlatego nie tylko towarzyszymy naszym Klientom w transformacji energetycznej (łączna wartość „zrównoważonego finansowania”, którego udzieliliśmy w 2021 r. wyniosła 3,9 mld zł), ale także inspirujemy i wskazujemy drogę. Dążymy do tego, aby budować świadomość naszych interesariuszy, a także wdrażać i promować dobre praktyki rynkowe w zakresie ESG.

Produkty kredytowe dostępne są również za pośrednictwem punktów w sklepach partnerskich, także w wybranych sieciach dealerów samochodów. Z początkiem grudnia 2015 Bank BGŻ BNP Paribas wykupił od BNP Paribas Personal Finance całościowy pakiet akcji Sygma Bank Polska, ogłaszając jednocześnie zamiar likwidacji marki Sygma Bank[11]. Była to realizacja strategii połączenia wszystkich instytucji bankowych grupy BNP Paribas działających w Polsce w ramach jednego podmiotu i utworzenie banku uniwersalnego[12].

W odróżnieniu od uniwersalnego Santander Banku Polska, SCBzajmuje się sprzedażą produktów kredytowych i depozytowych. Nie prowadziobsługi rachunków osobistych, a swoją ofertę kieruje wyłącznie do klientówindywidualnych. Getin Noble Bank i Getin Bank to marki należące do LeszkaCzarneckiego, polskiego biznesmena i jednego z najbogatszych Polaków. Uznaje się zatem, że obie marki są związane z polskim kapitałem. ObecnieAlior Bank należy do PZU – jest to największyudziałowiec (32 proc. udziałów) Alior Banku.

Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów (m.in. mieszkaniowych oraz konsumenckich). Należy do jednych z największych wydawców kart kredytowych w Polsce. Przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym. Grupa świadczy usługi poprzez ogólnopolską sieć oddziałów oraz alternatywne kanały dystrybucji, obejmujące m.in.

PZU jest kontrolowaneprzez Skarb Państwa, a więc Alior Bankjest obecnie związany głównie z polskim kapitałem. 3D Secure to dodatkowe zabezpieczenie płatności w internecie. Kiedy płacisz kartą debetową lub kredytową w sieci, po wpisaniu danych karty Instytucje kupna po stronie niepokojące” proponowany model skonsolidowany na taśmę w sklepie internetowym, autoryzujesz płatność usługą 3D secure. Poprzez wyspecjalizowane spółki zależne Grupy BNP Paribas świadczone są również inne usługi, takie jak usługi powiernicze, ubezpieczenia, leasing i zarządzanie flotą samochodową.

Obecnie (od lat 90-tych i BRE Banku) głównym udziałowcem mBanku jest niemiecki Commerzbank – drugi co dowielkości bank niemiecki. Commerzbankjest obecnie właścicielem blisko 70 proc. Inteligo jestinternetową marką bankową należącą do PKO Banku Polskiego. Credit Agricole Bank Polska powstał z przejęcie polskiegoLukas Banku przez francuską grupę bankową Credit Agricole. BNP Paribas powstał z połączenia ówczesnego BNP Paribas Bank Polska ipolskiego Banku Gospodarki Żywnościowej w 2015 roku.

Mimo wszystko, był to dla nas dobry rok, w którym konsekwentnie zwiększaliśmy skalę biznesu. Dynamicznie rozwijaliśmy się w obszarze detalicznym i powróciliśmy do wzrostów w bankowości korporacyjnej. Odnotowaliśmy rekordowy poziom sprzedaży kont osobistych, kredytów hipotecznych oraz salda kredytów dla firm. Bank należy do wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas, która jest obecna w 71 krajach i zatrudnia prawie 200 tys. („Bank”) jest bankiem uniwersalnym z pełną ofertą produktową dla polskich i międzynarodowych korporacji, segmentu MŚP, rolników oraz Klientów indywidualnych, obecnym w lokalnych społecznościach, ale o globalnym zasięgu.

Podmiotemzarządzającym ING Bankiem Śląskim jest ING Bank NV (75 proc.) – spółkanależąca do holenderskiej grupy finansowej ING Groep. Pomimo identyfikacjiwizualnej jednoznacznie nawiązującej do właściciela marki, pozostawiono polskiakcent po przejściu polskiego banku – Banku Śląskiego. Przede wszystkim jestto PKO Bank Polski (i należąca do niego marka Inteligo) – największy bank w Polsce i największy bank państwowy. W pełni polskim bankiem można nazwać BankGospodarki Krajowej (BGK), jednak nie jest on bankiem uniwersalnym i nieprowadzi bieżącej obsługi depozytowo-kredytowej klientów indywidualnych. Jako polski można już także uznaćrepolonizowany Bank Pekao, Alior Bank, Bank Pocztowy oraz BOŚ Bank.